Veterinärterminologi

Veterinärterminologi

A

 • Abdomen Bukhåla.
 • Abscess Varbildning.
 • Anamnes Patienten/Ägarens egen redogörelse för sin sjukdom/symtom och dess förebud.
 • Artrit ledgångsinflammation.
 • Ascites vätska i buken, bukvattusot.
 • Aterom Svullen talgkörtel pga tilltäppt utförselgång.
 • Atrofi förtvining, ex. muskelförtvining.

B

 • Barbiturat narkosmedel, injiceras intravenöst (i.v).
 • BPop [bursilis paranalis], bortopererande av analsäckar.

C

 • CD [cremor dentis], tandsten.
 • Cerclagetråd ståltråd som håller samman fraktur.
 • CNS [Centrala NervSystemet], hjärna och ryggmärg.
 • Colit inflammation i tjocktarmen.
 • Colon grov eller tjocktarm.
 • Conjunctivit inflammation i ögats bindhinna.
 • Coprostas förstoppning.
 • Cor hjärta.
 • Corp Al [Corpus Alienum] främmande kropp/föremål.
 • Cushings symdrom överproduktion av binjurebarkshormon.

D

 • Dermatit inflammation eller retning i huden.
 • Dexter höger, djurets högersida.
 • Dorsal rygg eller ryggsidan.
 • Dyspne ansträngd andning, andnöd.

E

 • Endometrit inflammation eller retning i livmoderslemhinnan.
 • EP epilepsi, krampsjuka.
 • Epiglottis struplocket alldeles ovanför struphuvudet.
 • Epulider nybildning av tandköttet, tandköttssvulst (oftast godartad).
 • Exstiraption borttagande av organ eller tex tumörer.
 • Extraktion borttagande av tänder.

F

 • Faeces avföring.
 • Fenestrering operativt åstadkommande av en öppning genom sjukdom eller operation uppkommen onormal kanal/hål.

G

 • Gastropexi fastsuturering av magsäck.
 • Gastroskopi undersökning av magsäck med ett särskilt instrument (gastroskop).
 • Gastrotomi öppning av magsäck.
 • G-E [Gastroenterit] inflammation eller retning i mage och tarm.
 • Gomspalt kluven gom (öppet mellan nos och mun).

H

 • Hematom blödning som samlas som svullnad i vävnaderna (blåmärke).
 • Hemorragisk blödande.
 • Hydrothorax vatten i lungsäcken.
 • Hypo under, i underkant, nedsatt.
 • Hyper över, i överkant, ökad.

I

 • I.m [intra muskulär] inuti eller in i muskel tex vid sprutor.
 • Inapetens ingen matlust.
 • Inflammation kroppens svar på en infektion eller skada. 5 klassiska tecken på inflammation är: rodnad, smärta, svullnad, värme och nedsatt funktion.
 • Intrakutan i huden.
 • I.v [Intravenöst], sprutor som ges direkt in i en blodåder, ven.

K

 • Kolik smärtsam tarmkramp.

L

 • Laparotomi buköppning och inspektion.
 • Lipom fettknöl.
 • Lokal anestesi lokal bedövning.
 • Luxation hoppa ur led, vrickning.

M

 • Mastektomi operativt avlägsnande av juver (bröst).
 • Meningit hjärnhinneinflammation.
 • Metastas dottersvulst vid tumörsjukdom eller dotterhärd vid infektion.

N

 • Narkos nedsövning av kroppen till känslolöshet.
 • Nystagmus små darrande, ofrivilliga och krampaktiga rörelser med ögonen.

O

 • Oesophagus matstrupe, vanligen stavat esophagus.
 • Ot Öron.
 • Ot hematom blodöra.
 • Otit öroninflammation.
 • Ovarium äggstock.
 • Ov Hyst [Ovariehysterektomi], borttagande av äggstockar och livmoder.

P

 • Palpera känna med händerna.
 • Pancreas bukspottkörtel.
 • Parvo [parvovirusenterit], diarresjukdom till följd av parvovirus.
 • Peritonit bukhinneinflammation.
 • Pneumoni lunginflammation.
 • Pneumothorax luft eller gas i lungsäcken.
 • Prol Disc diskbråck.
 • Pulm lunga.
 • Pus var.

R

 • Reponering tillrättaläggning av fraktur eller luxation.
 • RX recept.

S

 • Sedering lugnande.
 • Sepsis blodförgiftning.
 • Sinister vänster, djurets vänstersida.
 • Subkutan under huden (tex vacc-sprutor).

T

 • Thorax bröstkorg.
 • Torsio Ventriculus magomvridning, akut livshotande tillstånd med gasfylld magsäck som ofta är omvriden (stopp i båda ändar).
 • Trachea luftstrupe.
 • Trombocytepeni minskat antal blodplättar.
 • Tumor cutis hudtumör.
 • Tumor mammae juvertumör.

U

 • U.A utan anmärkning.
 • Ulcus corneae hornhinnesår.
 • Uremi urinförgiftning av blodet.

V

 • Ven blodkärl med syrefattigt blod.
 • Ventral buk eller buksidan.
 • Vesikotomi öppning av urinblåsa.
One Comment

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *