Ordförråd – Hund

Rottweiler

A

 • Agility en hundsport där hunden hoppar över hinder, springer genom tunnlar mm.
 • Akromegali abnorm tillväxt av vissa kroppsdelar, beror på onormalt hög produktion av tillväxthormon, rastypiskt för vissa större raser.
 • Albinism medfödd avsaknad av förmåga till pigmentering.
 • Ammunitionssökhund Försvarsmakten och SBK utbildar ett antal dressörer och instruktörer i ammunitionssök med hund. Söker upp utlagda minor och oexploderad ammunition i krigshärjade områden t.ex.
 • Anatomi läran om kroppens uppbyggnad.
 • Ancylostomatider hakmaskar.
 • Anemi blodbrist.
 • Anlagsprov försök att bedöma hundens förutsättning för speciella funktioner te x vallhund, grythund.
 • Appelldressyr lydnadsdressyr.
 • Armbågsledsarthros (AD) Med armbågsledsartros (AD) menas en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden.
 • Artificiell insemination (konstlad sädesöverföring) om hundarna inte kan para sig normalt kan man tillgripa detta, utförs av veterinär. Sperma tas från hanhunden och införs i tiken.
 • Arytmi när man tar pulsen på en hund i vila känner man att efter två eller tre snabba slag följer ett uppehåll innan nästa slagserie. Detta är fullt normalt och kallas arytmi.
 • Ascarider spolmaskar.
 • Ataxi rörelsesvårigheter förorsakade av bristande samverkan mellan musklerna.
 • Aterom en talgkörtel som omvandlats till en svulst. En godartad tumörtyp och kan uppträda som enstaka eller flera svulster samtidigt.
 • Avelsklass utställningsklass, öppen för hane eller tik representerad av fem avkommor.
 • Avkommebedömning en individs avelsvärde bedöms genom resultat från dess avkommor.

B

 • Bakspår en hund följer ett spår i motsatt riktning till den som en person eller djur har gått.
 • Best in show BIS utställningens vackraste hund oavsett ras, kön eller klass.
 • Betäckningsbevis ett intyg som undertecknas av hanhundsägaren.
 • Bevakningshund Utbildas för Hemvärnet, Marinen och Flygvapnets krigsbehov. Hemvärnsekipaget utgörs av hund och förare. Bevakningshunden i marinen utbildas och tjänstgör i marinens bassäkerhetsförband. Bevakningshunden i flygvapnet utbildas på SBK-klubben och placeras sedan vid förband där värnpliktig soldat blir dess förare.
 • Blodslinje släktskapslinje.
 • Bruksprov prövning av hundens användbarhet i sina arbetsuppgifter. Förekommer för jakt- och brukshundar.
 • Bäst i gruppen BIG bästa hunden inom en rasgrupp.
 • Bäst i motsatt kön BIM den hund som är bäst i rasen av annat kön än den som blivit BIR.
 • Bäst i rasen BIR hund som oberoende av kön och klass bedömts som bästa hund inom rasen.

C

 • CACIB (inom utställning) Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté.
 • Certifikat, cert bedömning av att en hund är av sådan kvalitet på prov eller utställning att den kan tilldelas championat.
 • Cestoder bandmaskar.
 • Championat svensk utställningschampion blir den hund som tilldelats tre cert på utställningar enligt vissa villkor.
 • Coccidos en encellig parasit som förekommer hos hund, hunden är oftast opåverkad. Vid stress och miljöombyten (vanligen hos nyinköpta valpar) kan den hastigt föröka sig och orsaka diarré. Hunden behandlas då med sulfa.
 • Coursing Gammal form av hetsjakt, främst på hare och kanin, med hjälp av vinthundar. På fält släpps två vinthundar efter te x en hare. Den hund som effektivast följer och ev dödar haren vinner.
 • Cystit blåskatarr.

D

 • Dehydring uttorkning.
 • Demodex hårsäcksskabb eller hårsäckskvalster. Ett litet kvalster som lever i hundens hårsäckar. Smittar inte.
 • Dermatit kliande hundinflammation.
 • Dubbelchampion hund som blivit både utställnings- och bruksprovschampion.

E

 • Eftersökshund Hund som utbildats för att spåra skadeskjutet eller trafikskadat vilt.
 • Ektropion utåtrullning av ögonlocksranden.
 • Enterit tarmkatarr.
 • Entropion inrullning av ögonlocksranden.
 • Etologi läran om djuren beteende.

F

 • Framspår hunden följer ett spår i den riktning som person eller djur har gått.
 • Furunkulos inflammation i hudkörtlar, speciellt mellan tårna.
 • Fältprov prov i öppen terräng, används mest för prov på engelska fågelhundar.
 • Förighet hundens kontakt och lydnad med föraren.

G

 • Gastrit magkatarr, inflammation i magsäcken.
 • Gingivit tandköttsinflammation.

H

 • Handler person som tränar och visar upp hunden på utställning åt ägaren.
 • Hot spots (våteksem) plötslig uppkommen och snabbt förlöpande, varig hundinflammation.
 • Hudbiposi En bit av huden tas för att undersökas i mikroskop. Detta görs vid t.ex klåda.
 • Hässjning häftig andning med öppen mun, hunden flåsar.
 • Höftledsdysplasi (HD) Höftledsskålen är inte ordentligt utvecklad och blir för grund för att höftledskulan ska få plats. Graderas från A (ua) till D. Man kan inte behandla eller träna bort HD.
 • Högbent (Jack Russell) Högre modell av rasen Jack Russel. Motsvarigheten är lågbent dvs. kortbent.

I

 • Incisiver Framtänder.
 • Injagning utbildning av jakthund.

J

 • Jaktprov bruksprov med jakthundar.
 • Juvenil katarakt grå starr hos unga hundar.

K

 • Karaktärsprov prov av lämplighet för vidare utbildning, te x av brukshund.
 • Kastrering ingrepp där hanens testiklar eller tikens äggstockar och livmoder tas bort.
 • Katarakt grå starr.
 • KBP Kraftiga Ben Pålagringar. Ett utlåtande efter en HD/AD-röntgen
 • Keratit hornhinneinflammation.
 • Klövjning en hund bär en börda på ryggen fördelat på båda sidor i sk klövjeväska.
 • Korning mentaltest och exteriörbedömning.
 • Kryptorchid båda testiklarna blir kvar i bukhålan istället för att vandra ner i pungen.
 • Kynologi Läran om hundens utveckling, etologi, rashistoria, anatomi och fysiologi.
 • Könsprägel könskaratäristiskt utseende, te x att hanhunden är mycket grövre än tiken, har bredare skalle osv.

L

 • LBP Lindriga Ben Pålagringar. Ett utlåtande efter en HD/AD-röntgen.
 • Linförighet dressyrmoment där hunden lärs gå i koppel.

M

 • Mastit juverinflammation.
 • MBP Måttliga Ben Pålagringar. Ett utlåtande efter en HD/AD-röntgen.
 • Mentaltest bedömning av hundens psykiska egenskaper.
 • Metrit akut juverinflammation.
 • Molarer De bakre kindtänderna.
 • Molera (Öppen fontanell), Skallsöm som inte är sluten när hunden är vuxen, förekommer hos Chihuahua.
 • Monorchism hund med endast ena testikeln normalt placerad i pungen.

N

 • Nefrit njurinflammation.
 • Nematod rundmask.

O

 • Onykomykos kloinflammation.

P

 • Premolarer De främre kindtänderna.
 • Pyometra Varbildning inom livmoderkroppen.

R

 • Rådjursren En hund som tränats för jakt men som inte jagar rådjur. Kan vara t.ex småviltshund etc.
 • Räddningshund Utbildas för tjänstgöring i den kommunala räddningstjänsten.

S

 • Skendräktig Efter att tikens höglöp avslutats så inträder en period som motsvarar samma tid som dräktigheten. Den här perioden inträder vare sig tiken paras eller inte. Även om tiken inte paras så kan hon alltså få symptom på dräktighet, skendräktighet.
 • Skottfast hunden ger ingen eller mycket svag reaktion vid skott.
 • Sporre Den klo som sitter högre upp på bakbenet. Oftast tas dessa bort då hunden kan fastna med den och skada sig rejält. Det finns även en sporre på frambenen men denna tar man inte bort.
 • Standard rasbeskrivning, idealbilden av en hund inom rasen.
 • Sterilisering operativt ingrepp där man hos hanen skär av sädesledarna och hos tiken äggledarna.
 • Stop Pannavsatsen på hundens huvud.

T

 • Tonsillit På varje sida i halsen sitter halsmandlarna som har till uppgift att skydda och bekämpa mot infektioner som kommer via munnen. Olika infektioner kan angripa tonsillerna (halsmandlarna) och detta kallas tonsillit.
 • Tryffel Annat namn för hundens nosspegel.

V

 • Vaginit slidkatarr.

U

 • UA Utan anmärkning. Förekommer i diverse utlåtanden och protokoll inom hundvärlden som t.ex utställning,röntgen, bruksprov.

Ö

 • Ögonlysning/ögonspegling Det är en ögonundersökning där man ser om djuret visar symptom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *